نشانی الکترونی جهت مکاتبه با دبیرخانه کنفرانس:

ishraqconference@gmail.com


همچنین دبیرخانه کنفرانس از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 الی 16 پاسخگوی تماس های تلفنی با شماره 09395931100 خواهد بود.

Refresh Code